Læseuniverset

Læseklub

Fire ud af otte fra læseklubben DIVA var repræsenteret på dette års litteraturfestival, Ordkraft (https://ord-kraft.dk/)

Jeg vil her slå et slag for læseklubber og fremhæve denne feterede litteraturdame, som inspiration, hvis du har lyst til at starte en læseklub.

Læseklubben DIVA

DIVA havde sit første stiftende møde 1. november 2001. Initiativet var på foranledning af Psykoterapeut MPF & Socialpædagog, Gitte Syvsten (ill. yderst til højre). Hun hængte en seddel op på biblioteket, i SuperBrugsen og andre supermarkeder samt satte en annonce i Lokalavisen.

Klubben består af 8 kvinder i alderen 30 -70 år og med vidt forskellige baggrunde.

Mange har været med gennem flere år. Gitte Syvsten er den gennemgående. Nogle af de første deltagere har holdt orlov i forbindelse med små børn, men er kommet tilbage igen.
Der er ingen krav om faglig baggrund.

Kærligheden til litteratur er det bærende.

DIVAs “regler”

Der er som sådan ingen regler, men en bred enighed om, at fanger den enkelte bog ikke, så må man gerne bare stoppe. Det skal ikke være en lektie. (Vedtægter er vedhæftet)

Gitte Syvsten fortæller: “Der sker så det rigtig tit, for mig i hvert fald, at når vi så mødes, og der snakkes ind i bogen, så får jeg lyst til at læse den alligevel.”

Det er muligt at deltage i snakken om en bog uden at have læst den. Måden DIVAs medlemmer taler ind i bøgerne på, er med associationer til eget liv.

Mange læseklubber bruger skabeloner eller lignende, eks. lig danskundervisningens analyser af tekster. Sådan gør de ikke i DIVA. De har dog en liste med punkter (vedhæftet), som medlemmerne kan komme omkring, men det er ikke så strengt bundet op.

Det skal være givende og sjovt at læse.”

Inspiration

Gitte Syvsten: “Vi har flere gange været til forfatterarrangementer, og når de bliver spurgt hvad meningen var med dette og hint i deres bog, så har de sjældent haft den store begrundelse for at skrive lige netop det, og enhver analyse vil altid være meget subjektiv – har vi lært. Så det læner vi os op af, når vi hygger os med indholdet.”

DIVAs repetoire

Klubben læser primært skønlitteratur, og deltagerne bidrager hver især med titler. Der er ingen censur.

Der har sneget sig et par krimier ind. Det har været helt særlige krimier. Deltagerne i DIVA læser egenhændigt krimier, så det er ikke fordi, at klubben forsager den genre. Der er bred enighed om, at der ikke er så meget at snakke om ud fra en krimi. Derfor undgår klubben dem.

DR-Romanprisen

DIVA har været så heldige at være med i DR-Romanprisen af fire omgange. Her er det andre, der udvælger litteraturen. Således sættes DIVAs egen litteraturliste i stå i den periode.

DIVA mødes hver den sidste tirsdag i måneden kl. 19-21, og holder sommerferie i juli måned. Det bliver til 11 bøger på et år.

DIVAs formål

For Gitte Syvsten har formålet, helt fra starten, været at dele bøgernes verden med andre.

“Dernæst, og nok primært, at blive klogere på mig selv og andre, hvilket også er grunden til, at vi associerer ind i vores eget liv. Det er jo her det skinner tydeligt igennem, at jeg er psykoterapeut…… men alle som én er med på det, og holder meget af den vinkel”, fortæller Gitte.

“Vi holder meget af at læse passager, sætninger mv. op for hinanden, steder som var særligt godt skrevet. Det kan være noget, der sætter tanker igang hos den enkelte, som virkelig bare rammer plet. Lige i hjertet. Noget som sætter hele bogen i relief eller andet, der bare gør noget ved læseren.”

At dele litteratur med andre gør, at vi kan blive klogere på mennesker, os selv, hinanden og verden

En læseklub giver rig mulighed for at blive inspireret til at læse andre bøger og forfattere. Litteraturens verden åbner sig.

Hyggeligt samvær

Til hver læseklubaften har alle et eller andet med til deling, eks, chokolade, småkager, frugt, nødder e. lign. Alle medbringer selv kaffe/te/andet drikkeligt. Sommer og juleafslutning afholdes med god mad og rødvin.

DIVA slutter altid deres mødeaftener af med en runde, hvor hver især fortæller, hvordan livet er lige nu, hvad der er sket siden sidst. Det er op til den enkelte, hvad der bliver delt.

“Vi hygger os rigtig meget i DIVA.” afslutter Gitte Syvsten vores samtale.